Politika zasebnosti

POLITIKA

ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti

Šteje se, da je s politiko zasebnosti in morebitnimi spremembami le-te, kar vse je javno dostopno in objavljeno na spletnem mestu podjetja KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. (www.domestika.si in www.kuhinjedomestika.si) seznanjen vsak uporabnik spletne strani in kupec. Podaja soglasja za obdelavo in hrambo spodaj navedenih osebnih podatkov posameznika, je pogoj za prijavo na izris in svetovanje ter pošiljanje elektronskih novic.

Ustrezno varstvo osebnih podatkov vsakega kupca in uporabnika storitev podjetja ter obiskovalca našega spletnega mesta, je za nas izrednega pomena, saj se zavedamo stopnje občutljivosti le-teh. Podjetje KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. in njegovi zaposleni podatke uporabnikov spletnega mesta zbira in obdeluje izključno za namene poslovanja ter opravljanja storitev, ki jih ponuja, in sicer skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in ostale relevantne zakonodaje ter Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, ki ga sprejme podjetje z namenom ustrezne in varne obdelave in hrambe le-teh.

Osebne podatke podjetje hrani in obdeluje izključno ob izrecni privolitvi vsakega posameznika. Osebnih podatkov podjetje ne posreduje dalje tretjim nepooblaščenim osebam. Z oddajo prijave na izris in svetovanje na spletnem mestu uporabnik soglaša, da lahko podjetje KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. pridobljene podatke zbira, hrani in obdeluje za namen opravljanja storitev izvedbe. V primeru da se posameznik naroči na prejemanje novic s strani podjetja KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. pa tudi za namen sprotnega obveščanja posameznika o aktualnih novicah, akcijah in novih objavah na spletni strani.

KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. za namene poslovanja obdeluje in hrani sledeče podatke:

  • ime in priimek
  • naslov
  • elektronski naslov
  • telefonska številka in
  • morebitne ostale podatke, ki jih uporabnik posreduje podjetju v postopku oddajanja kontaktnih obrazcev.

Osebni podatki posameznikov se hranijo zgolj toliko časa, kolikor je nujno potrebno za opravo storitev – obdelava posameznega naročila ter za statistične analize, ki nam pomagajo izboljšati spletno mesto. V primeru prijave na izris ali prijave na novice, se podatki posameznika hranijo najdalj do preklica oziroma poslovanja podjetja, pri čemer posameznik ob poda soglasje za obdelavo in hrambo osebnih podatkov. Posameznik, ki poda soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v postopku prijave, lahko soglasje za obdelavo kadarkoli prekliče.

V primeru preklica soglasja za obdelavo in hrambo osebnih podatkov, podjetje nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni, podatke posameznika, ki jih hrani in obdeluje, trajno izbriše. Zahtevo za izbris posameznik poda na sledeči način:

  • s posredovanjem povratne elektronske pošte kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga prejme ali
  • z izpolnitvijo spletnega obrazca, preko povezave, ki je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga posameznik prejme od podjetja KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. ali
  • z drugo pisno zahtevo, ki jo posameznik naslovi na podjetje.

Vaši osebni podatki bodo izbrisani takoj ob naslednjem čiščenju baze osebnih podatkov oziroma v primeru pisne zahteve, na način, skladno s prejšnjim odstavkom.

Vsak posameznik, katerega podatki se obdelujejo pri našem podjetju, ima kadarkoli pravico do vpogleda in popravka lastnih osebnih podatkov. Vsak posameznik pa lahko, v kolikor meni, da mu je podjetje kršilo osebne podatke, kadarkoli pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije vloži pritožbo v zvezi s kršitvijo njegovih osebnih podatkov.

Ob uporabi spletnega mesta podjetja KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. se na vašem računalniku, poleg predhodno omenjenih podatkov, shranijo tudi piškotki, kar lahko posameznik omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

Uporaba piškotov je urejena v Direktivi EU o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES v zvezi z Direktivo 136/2009, ki je spremenila člen, ki se nanaša na piškotke in podobno tehnologijo. V slovenskem pravnem redu piškotke ureja med drugim tudi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika spletnega mesta KUHINJE DOMESTIKA, d.o.o. je dovoljeno zgolj pod pogojem, da uporabnik v to privoli potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenu obdelave teh podatkov v skladu z ZVOP-1.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov se lahko kadarkoli obrnete na nas na elektronski naslov info@domestika.si.