fbpx

Pravila in pogoji nagradne igre “Sladoledni vsakdan”

1 . Organizator nagradne igre je podjetje Kuhinje Domestika, d.o.o., sedež Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana, matična št.: 3674126000.

2. Namen nagradne igre je promocija podjetja Kuhinje Domestika d.o.o.. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Nagradna igra poteka od 24. 7. – 7. 8. 2020 do 12.00 in bo potekala preko spletne strani podjetja, s promocijo na pripadajočih socialnih omrežjih.

4. Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom spletne strani www.kuhinjedomestika.si, kjer na strani Nagradna igra Sladoledni vsakdan v kontaktni obrazec vpišejo svoje podatke (ime, priimek, e-naslov) in pravilni odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Sodelovanje z enim e-naslovom je možno le enkrat. Večkratno poslani odgovori ene osebe z istim e-naslovom bodo tretirani kot en odgovor ( v kolikor je pravilen).

5. Nagrade:

1x 𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁 𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼 𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝗱𝗮 GUZZANTI GZ 156, prostornine 1,5 l.

6. Žrebanje nagrajenca_ke bo potekalo v petek 7. 8. 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre v popoldanskih urah. Žreb bo opravljen z ročnim žrebanjem. Organizator nagradne igre bo vse sodelujoče s pravilnimi odgovori zapisal na lističe in izžrebal dobitnika_co.

7. Nagrajenec_ka bo objavljen_a na Facebook strani Kuhinje Domestika. Organizator bo nagrajenca_ko obvestil preko oddanega e-naslova. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Za prevzem nagrade bo moral nagrajenec_ka posredovati naslednje podatke: ime, priimek in naslov. Nagrajenci nagrado prejmejo po pošti le v primeru, da so oddali popolne podatke skladne s podatki oddanimi v nagradni igri.

9. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.

· (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

· Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

· Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhaja iz kakršnih koli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerih koli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršen koli zakon na kateri koli lokaciji te spletne strani. V primeru objave kakršne koli od takšnih vsebin bo organizator fotografijo prijavil družbenemu omrežju Facebook.

Organizator bo sporočila pridobljena v nagradni igri, uporabljal le v namene, opredeljene v teh pravilih.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k igri, ter prekine sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov marketing@domestika.si.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter z njimi povezane osebe.

10. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.

11. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre organizatorja in se strinjajo z njimi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.

Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani www.kuhinjedomestika.si .

12. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

13. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani Kuhinje Domestika.

14. V kolikor nagrade, zaradi kršenja pravil nagradne igre, izžrebani osebi organizator ne bo moral poslati po pošti, se bo žreb ponovil in se ponovno določil_a nagrajenec_ka.

V Ljubljani, 24. 7. 2020

Morda vas zanima tudi...